SFBG

Поредица

Библиотека „Чуден свят“

Издателство „Ив. Коюмджиевъ“


1. Метрополисъ — Теа фонъ Харбу (корица)

Метрополисъ

Теа фонъ Харбу


Издателство „Ив. Коюмджиевъ“, 1928