SFBG

Поредица

Самостоятелни издания

„Intense“


Хроника на второто начало — Мануел де Педроло (корица)

Хроника на второто начало

Мануел де Педроло


„Intense“, 2012

Играч първи, приготви се — Ърнест Клайн (корица)

Играч първи, приготви се

Ърнест Клайн


„Intense“, 2015