SFBG

Поредица

Реликвите на смъртните

Издателство „Ибис“


1. Град от кости — Касандра Клеър (корица)

Град от кости

Касандра Клеър


Издателство „Ибис“, 2010

2. Град от пепел — Касандра Клеър (корица)

Град от пепел

Касандра Клеър


Издателство „Ибис“, 2010

3. Град от стъкло — Касандра Клеър (корица)

Град от стъкло

Касандра Клеър


Издателство „Ибис“, 2010

4. Град на паднали ангели — Касандра Клеър (корица)

Град на паднали ангели

Касандра Клеър


Издателство „Ибис“, 2011

4. Град на паднали ангели — Касандра Клеър (корица)

Град на паднали ангели

Касандра Клеър


Издателство „Ибис“, 2016

5. Град на изгубени души — Касандра Клеър (корица)

Град на изгубени души

Касандра Клеър


Издателство „Ибис“, 2012

6. Град на небесен огън — Касандра Клеър (корица)

Град на небесен огън

Касандра Клеър


Издателство „Ибис“, 2014

  Хрониките на Магнус Бейн — Касандра Клеър (корица)

Хрониките на Магнус Бейн

Касандра Клеър


Издателство „Ибис“, 2015