SFBG

Поредица

Самостоятелни издания

Издателство „21-ви век“


Още черна фантастика — Георги Христов (корица)

Още черна фантастика

Георги Христов (сборник)


Издателство „21-ви век“, 2003