SFBG

Поредица

Библиотека „Книга, в която героят си ТИ“

ЕТ „Еквус Арт — Галина Томова-Станкева“, Издателство „Еквус Арт“


Огнена пустиня — Любомир Николов (корица)

Огнена пустиня

Любомир Николов


ЕТ „Еквус Арт — Галина Томова-Станкева“, 1992

Свръхразум — Бъртрам Устър (корица)

Свръхразум

Бъртрам Устър


Издателство „Еквус Арт“