SFBG

Поредица

Последната игра

„Егмонт България“


1. Поканата — Джеймс Фрей, Нилс Джонсън-Шелтън (корица)

Поканата

Джеймс Фрей, Нилс Джонсън-Шелтън


„Егмонт България“, 2014

2. Ключ небе — Джеймс Фрей, Нилс Джонсън-Шелтън (корица)

Ключ небе

Джеймс Фрей, Нилс Джонсън-Шелтън


„Егмонт България“, 2016