SFBG

Поредица

Героите на Олимп

„Егмонт България“


1. Изчезналият герой — Рик Риърдън (корица)

Изчезналият герой

Рик Риърдън


„Егмонт България“

2. Синът на Нептун — Рик Риърдън (корица)

Синът на Нептун

Рик Риърдън


„Егмонт България“

3. Знакът на Атина — Рик Риърдън (корица)

Знакът на Атина

Рик Риърдън


„Егмонт България“, 2012

4. Домът на Хадес — Рик Риърдън (корица)

Домът на Хадес

Рик Риърдън


„Егмонт България“, 2013

5. Кръвта на Олимп — Рик Риърдън (корица)

Кръвта на Олимп

Рик Риърдън


„Егмонт България“

  Дневниците на героя — Рик Риърдън (корица)

Дневниците на героя

Рик Риърдън


„Егмонт България“