SFBG

Поредица

Самостоятелни издания

ДФ „Абагар“ — Велико Търново, Издателство „Абагар“, Издателство „Абагар“ — Велико Търново


Пътят към Пирамида — Христо Русев (корица)

Пътят към Пирамида

Христо Русев


ДФ „Абагар“ — Велико Търново, 1996

Ниво за напреднали — Алек Попов (корица)

Ниво за напреднали

Алек Попов (сборник)


Издателство „Абагар“, 2004

Петият час на Дуат — Никола Пиперков (корица)

Петият час на Дуат

Никола Пиперков


Издателство „Абагар“ — Велико Търново, 2006