SFBG

Поредица

Братя Стругацки

Издателство „Дамян Яков“


Трудно е да бъдеш бог — Аркадий и Борис Стругацки (корица)

Трудно е да бъдеш бог

Аркадий и Борис Стругацки


Издателство „Дамян Яков“, 2006

Понеделник започва в събота — Аркадий и Борис Стругацки (корица)

Понеделник започва в събота

Аркадий и Борис Стругацки


Издателство „Дамян Яков“, 2006