SFBG

Поредица

Библиотека „Септемврийче“

ЦК на РМС


9. Звездата КЕЦ — Александър Беляев (корица)

Звездата КЕЦ

Александър Беляев


ЦК на РМС, 1945