SFBG

Поредица

Войната на демоните

ИК „БАРД“


1. Връхлита страховит легион — Реймънд Фийст (корица)

Връхлита страховит легион

Реймънд Фийст


ИК „БАРД“, 2013

2. Пред вратите на мрака — Реймънд Фийст (корица)

Пред вратите на мрака

Реймънд Фийст


ИК „БАРД“, 2013