SFBG

Поредица

Сага за Войната на разлома

ИК „БАРД“


1. Чиракът на магьосника; Майстор магьосник — Реймънд Фийст (корица)

Чиракът на магьосника; Майстор магьосник

Реймънд Фийст


ИК „БАРД“, 2000

2. Сребротрън; Мрак над Сетанон — Реймънд Фийст (корица)

Сребротрън; Мрак над Сетанон

Реймънд Фийст


ИК „БАРД“, 2000

3. Принц на кръвта; Кралският корсар — Реймънд Фийст (корица)

Принц на кръвта; Кралският корсар

Реймънд Фийст


ИК „БАРД“, 2000

  Крондор — Реймънд Фийст (корица)

Крондор

Реймънд Фийст


ИК „БАРД“, 2003

  Легенди за Войната на разлома — Реймънд Фийст (корица)

Легенди за Войната на разлома

Реймънд Фийст


ИК „БАРД“, 2006