SFBG

Поредица

Самостоятелни издания

Издателство „Ателие ’89“


Литературна Варна 2005 — Сдружение на писателите — Варна (корица)

Литературна Варна 2005

Сдружение на писателите — Варна (алманах)


Издателство „Ателие ’89“, 2005