SFBG

Поредица

Незабравимо

Издателство „Аргус“


1. Незабравимо: Светослав Славчев — Светослав Славчев (корица)

Незабравимо: Светослав Славчев

Светослав Славчев (сборник)


Издателство „Аргус“, 2006

2. Незабравимо: Любен Дилов — Любен Дилов (корица)

Незабравимо: Любен Дилов

Любен Дилов (сборник)


Издателство „Аргус“, 2007

3. Незабравимо: Георги Величков — Георги Величков (корица)

Незабравимо: Георги Величков

Георги Величков


Издателство „Аргус“