SFBG

Издател

Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, Университетско издателство „Неофит Рилски“


Поредици
Нова проза
Поредица „Детектив“
Самостоятелни издания
Съвременна българска литература. Поредица „Проза“