SFBG

Личност

Георги Караджов

Градска вещица; Ловец на таласъми — Георги Караджов, Върджил Дриймънд (корица)

Градска вещица; Ловец на таласъми

Георги Караджов, Върджил Дриймънд


„БГКнига“ ЕАД, 2015

Книги-игри

Раиа — Георги Караджов (корица)

Раиа

Георги Караджов


Издателство „Аргус“, 2007

Нова българска фантастика, №26