SFBG

Личност

Брад Линауивър

Brad Linaweaver

Ад на земята — Брад Линауивър, Дафид Аб Хю (корица)

Ад на земята

Брад Линауивър, Дафид Аб Хю


„Серпис“ АД, 2004

Doom, №2

До колене сред трупове — Брад Линауивър, Дафид Аб Хю (корица)

До колене сред трупове

Брад Линауивър, Дафид Аб Хю


„Серпис“ АД, 2004

Doom, №1

Затънали до колене в смъртта — Брад Линауийвър, Дафид аб Хю (корица)

Затънали до колене в смъртта

Брад Линауийвър, Дафид аб Хю


Издателство „Димант“

Поредица „Вселена“, №3