SFBG

Личност

Бернар Вербер

Bernard Werber

Върховната тайна — Бернар Вербер (корица)

Върховната тайна

Бернар Вербер


ИК „Колибри“, 2006

Бернар Вербер

Денят на мравките — Бернар Вербер (корица)

Денят на мравките

Бернар Вербер


ИК „Колибри“, 2007

Бернар Вербер

Денят на мравките — Бернар Вербер (корица)

Денят на мравките

Бернар Вербер


ИК „Колибри“, 1995

Самостоятелни издания

Империята на ангелите — Бернар Вербер (корица)

Империята на ангелите

Бернар Вербер


ИК „Колибри“, 2008

Бернар Вербер

Мравките — Бернар Вербер (корица)

Мравките

Бернар Вербер


ИК „Колибри“, 2006

Бернар Вербер

Мравките — Бернар Вербер (корица)

Мравките

Бернар Вербер


ИК „Колибри“, 1993

Самостоятелни издания

Революцията на мравките — Бернар Вербер (корица)

Революцията на мравките

Бернар Вербер


ИК „Колибри“, 2014

Бернар Вербер

Танатонавтите — Бернар Вербер (корица)

Танатонавтите

Бернар Вербер


ИК „Колибри“, 2007

Бернар Вербер