SFBG

Информация

Идеи, организация, допълнителна информация

Идея

Основната идея на този сайт е достоверност на информацията, предоставяна в него. Тук няма да намерите нечии списъци с издания, копирани бог знае откъде. Над 99% от информацията тук е въведена лично от мен и всички грешки, допуснати в описанието на книгите, са причинени от моето невнимание. Останалата информация (под 1%) е въведена на базата на снимки или сканирани изображения на книгата, затова вероятността за измама (съзнателна или не) е минимална.

Следствие: В базата данни не се попълва нищо, което не е вписано в съответното издание. Например, ако в книгата не е указана година на издаване, в съответното поле ще пише „не е указана“, а дори да е известна, това ще бъде указано в раздела „Забележки“. Аналогично, в данните за книгите са дублирани и грешките на издателствата, а правилната информация е указана в забележките към изданието.

Организация

Липсващи книги — Ако за някоя книга е посочено, че няма информация, това означава, че книгата със сигурност съществува, но все още нямам информация за нейните параметри.

Нефантастични книги — За пълнота при описанието на някои поредици съм включил и книги, които не са фантастични, като това е указано изрично.

Поредици — Голяма част от издателските поредици са условни, в зависимост от оформлението и издателската информация. Заради организацията на сайта всяка книга е включена в поредица.

Формат на изданието — Указва формата, както е посочен в книгата; ако липсва, съм указал размера в милиметри.

Автори и преводачи — В момента голяма част от информацията за автори и преводачи се извлича на базата на името, което води до получаване на непълна информация. Постепенно ще допълвам идентификаторите на лицата, така че да обхващат псевдонимите и различните изписвания на имената.

Дизайн

Да, съзнавам че дизайнът на сайта е толкова постен, че на практика направо липсва. Но искам да го поддържам максимално опростен и лек. А дизайнерските ми способности са по-малки и от тези в уеб-програмирането, така че, докато някой друг не ми предложи нещо прилично, ще остане в този вид.

Планове

Сегашната версия на сайта не изпълнява всички задачи, които съм замислил. Но промяната ще става постепенно; за момента ще се съсредоточа върху попълването на липсващата информация.

Планирам разширяване на информацията за автори и преводачи, която да включва биография, текстография с директни препратки от произведенията към изданията и др. подобни. Но ако имате идея за функционалност, която липсва, споделете я — ако я одобря, ще я включа при първа възможност.