SFBG

Издание

Raptus

Светослав Нахум

Raptus — Светослав Нахум (корица)
Поредица: Съвременна българска литература. Поредица „Проза“
Издател: Издателство „Захарий Стоянов“
Година: 2009
Художник: Жеко Алексиев
ISBN: 978-954-09-0290-6
Формат: 32/84/100
Страници: 160
Националност: (не е указана)
Поредност: (не е указанo)
 Източник: лична библиотека

Издателска анотация

„Тези групи, които обследвах, сериозно вярват, че ще определят съдбините и цялостния ход на човешката история. И там е работата, че налудният механизъм на техния подход е подплатен със зарево от магнетизъм, социален чар и настойчива непрекъсната обработка на съзнанието — до степен, позволяваща на лидерите нещо невероятно: от мозъците на милиарди човешки същества, в които всички рано или късно се кълнем, къде престорено, къде искрено, къде по иконописно задължение, да може да бъде изсмукан здравият сок, да бъде инжектиран с мощната и бързодействаща отрова на Raptus, и така жреците на новия, закълнат от тях глобален вигвам, ще разполагат с достатъчно силна запарка за зловещ световен чай. Облъчвайки всичко около себе си, те създават ден след ден подходяща база за трансформиране на собствената си лудост в световна норма.

И така ще се стигне до последния възможен парадокс: борбата за истина ще се обявява за утопия, а поддържането на мрачна утопия в съзнанието на хората — за истина.“

Из Част трета, Глава трета: „Писмо до Академик Борг“