SFBG

Издание

Въ страната на великанитѣ

Йонатанъ Свифтъ

Въ страната на великанитѣ — Йонатанъ Свифтъ (корица)
Поредица: Златна библиотека, №35
Издател: (неизвестно издателство)
Година: (не е указана)
Оригинал: (не е указан)
Превод: (не е указан)
Художник: Ернстъ Куцеръ
Формат: 120×170 мм
Страници: 48
Националност: (не е указана)
Поредност: (не е указанo)
 Източник: лична библиотека

Издателска анотация

(Изданието не съдържа анотация.)

Забележки