SFBG

Издание

13 рози

Никол Данева

13 рози — Никол Данева (корица)
Поредица: Самостоятелни издания
Издател: КК „Труд“
Година: 2008
Художник: Людмил Веселинов, 2008
ISBN: 978-954-528-859-3
Формат: 60×90/16
Страници: 544
Националност: (не е указана)
Поредност: първо издание
 Източник: лична библиотека

Издателска анотация

Къде е бил обучен Исус Христос, защо е ходил инкогнито в Тир, какво чертае на земята, когато му довеждат прелюбодейката, какво казва с последните си думи на кръста, защо при първите християни се припокриват образите на Орфей и Христос, защо гностиците са предупреждавали, че с Истината се злоупотребява? И още, кому и защо е било изгодно да изопачи учението на Исус, да превърне Мария Магдалина от негова съпруга и тринайсети апостол в каеща се блудница? Минало и настояще се преплитат, за да повдигнат завесата над ожесточено пазена тайна.