SFBG

Издание

Имат думата

(сборник)

Имат думата —  (корица)
Поредица: Библиотека „Стършел“
Издател: Вестник „Стършел“
Година: 1971
Художник: Георги Анастасов
Велин Андреев
Стоян Венев
Асен Грозев
Никола Мирчев
Теню Пиндарев
Генчо Симеонов
Цветан Цеков — Карандаш
Георги Чаушов
Формат: 1/32 от 71/100
Страници: 112
Националност: (не е указана)
Поредност: (не е указанo)
 Източник: Григор Петров

Издателска анотация

(Издaниeтo нe cъдържa aнoтaция.)

Съдържание