SFBG

Издание

Човекът, който не можел да изчезне от този свят

(сборник)

Човекът, който не можел да изчезне от този свят —  (корица)
Поредица: Библиотека „Стършел“, №238
Издател: Вестник „Стършел“
Година: 1976
Превод: В. Петрова
Художник: Теню Пиндарев
Формат: 1/32 от 71/100
Страници: 64
Националност: (не е указана)
Поредност: (не е указанo)
 Източник: лична библиотека

Издателска анотация

(Издaниeтo нe cъдържa aнoтaция.)

Съдържание

Забележки