SFBG

Издание

Женска логика

(сборник)

Женска логика —  (корица)
Поредица: Библиотека „Стършел“, №193
Издател: Вестник „Стършел“
Година: 1972
Превод: (не е указан)
Художник: Георги Анастасов
Формат: 1/32 от 71/100
Страници: 64
Националност: (не е указана)
Поредност: (не е указанo)
 Източник: Пламен Младенов

Издателска анотация

(Издaниeтo нe cъдържa aнoтaция.)

Съдържание