SFBG

Издание

Последният убиец на дракони

Робърт Блонд, Ейдриън Уейн

Последният убиец на дракони — Робърт Блонд, Ейдриън Уейн (корица)
Поредица: Книги-игри, №2
Издател: ИК „Плеяда“
Година: 1994
Художник: Димитър Стоянов — Димо, 1994
Ивайло Иванчев, 1994
Формат: 125×200 мм
Страници: 96
Националност: (не е указана)
Поредност: (не е указанo)
 Източник: Венко Димитров

Издателска анотация

Вестоносецът ме изгледа недоверчиво.

— Виж хората наоколо — рекох, без да се тревожа, че наоколо няма никой. — Кой кладенец освен мен би могъл да е Белаур… ъ-ъ-ъ, Страшния?

— Лордът поръча да проверя белега — каза той с треперещ глас.

Направих му и това удоволствие. Очите му се разшириха при вида на дългата, неприятно бяла черта, слизаща надолу по гърба от лявото ми рамо. Навлякох отново дрехата си:

— Е?

Той стана и се поклони за всеки случай:

— Елате с мен, о, рицарю, на меча!

— Какво? Чак до Брега на Златното с един… — възклинах, но спрях преди да го обидя, — … южняк?

Той ме погледна и хладно заяви:

— Лордът заяви да сте там до две седмици, рицарю на меча.