SFBG

Издание

Далечната страна Окшотия

Цветан Пешев (сборник)

Далечната страна Окшотия — Цветан Пешев (корица)
Поредица: Самостоятелни издания
Издател: Издателство „Отечество“
Година: 1987
Художник: Киро Мавров, 1987
Формат: 16/60/90
Страници: 200
Националност: българска
Поредност: първо издание
 Източник: Григор Петров

Издателска анотация

След сборника с приказки „Трите златни лъвчета“ („Отечество“, 1980), авторът предлага пет повести, които допълват и продължават търсенията му в областта на приказния жанр. Повестите не са съвременни като сюжети, нито пък са имитация на фолклорния тип, но са съвременни по дух и проблематика и излъчват очарованието на народната приказка. Някои от тях съдържат и причтово иносказание. Това разширява жанровия им обхват, прави ги интересни и за възрастния читател.

Съдържание