SFBG

Издание

Летящата машина на професор Бистроум

Чедо Вукович

Летящата машина на професор Бистроум — Чедо Вукович (корица)
Поредица: Самостоятелни издания
Издател: Издателство „Отечество“
Година: 1983
Оригинал: Чедо Вуковиħ
Летилица професора Бистроума
Превод: Лиляна Райнова, 1983
Формат: 36/84×108
Страници: 104
Националност: сърбохърватска
Поредност: (не е указанo)
 Източник: лична библиотека

Издателска анотация

(Издaниeтo нe cъдържa aнoтaция.)