SFBG

Издание

Приказка за лулите и нулите

Мирон Иванов

Приказка за лулите и нулите — Мирон Иванов (корица)
Поредица: Самостоятелни издания
Издател: Издателство „Отечество“
Година: 1982
Художник: Борис Димовски, 1982
Формат: 32×84/108
Страници: 168
Националност: българска
Поредност: първо издание
 Източник: Григор Петров

Издателска анотация

(Издaниeтo нe cъдържa aнoтaция.)

Съдържание