SFBG

Издание

Червеното пони

Джон Стайнбек

Червеното пони — Джон Стайнбек (корица)
Поредица: Избрани книги за деца и юноши
Издател: Издателство „Отечество“
Година: 1987

Това издание не съдържа фантастични произведения и е включено в каталога само за пълнота при описание на поредицата.