SFBG

Издание

Сенна хрема

Станислав Лем

Сенна хрема — Станислав Лем (корица)
Поредица: Фантастика
Издател: Издателство „Отечество“
Година: 1979
Оригинал: Stanislaw Lem
Katar
Превод: Магдалена Атанасова, 1979
Художник: Димитър Бакалов
Формат: 1/32 70/100
Страници: 224
Националност: полска
Поредност: първо издание
 Източник: лична библиотека

Издателска анотация

(Издaниeтo нe cъдържa aнoтaция.)

Библиографски запис

Сенна хрема — Станислав Лем. 1979. Изд. Отечество, София. Биб. Фантастика. Научнофантастична повест. Превод: от пол. Магдалена Атанасова [Katar / Stanislaw Lem (1976)]. Художник: Димитър Бакалов. С ил. Печат: ДП Балкан, София. Формат: 70×100/32. Страници: 224 с. Цена: 1.40 лв.