SFBG

Издание

Способ за Алкивиад

Едмунд Нижурски

  • Способ за Алкивиад — Едмунд Нижурски (външна)
  • Способ за Алкивиад — Едмунд Нижурски (вътрешна)
Поредица: Четиво за юноши
Издател: Издателство „Отечество“
Година: 1976

Това издание не съдържа фантастични произведения и е включено в каталога само за пълнота при описание на поредицата.

Библиографски запис

Способ за Алкивиад — Едмунд Нижурски. 1976. Изд. Отечество, София. Биб. Четиво за юноши. Повест. Превод: от пол. Лилия Рачева [Sposób na Alcybiadesa — Edmund Niziurski (1964)]. Художник: Илия Саръплиев. С ил. Формат: 84×108/32. Тираж: 40 100 бр. Страници: 208 с. Цена: 0.77 лв.