SFBG

Издание

Лично отговорен

Дмитро Мишченко

  • Лично отговорен — Дмитро Мишченко (външна)
  • Лично отговорен — Дмитро Мишченко (вътрешна)
Поредица: Четиво за юноши
Издател: Издателство „Отечество“
Година: 1976

Това издание не съдържа фантастични произведения и е включено в каталога само за пълнота при описание на поредицата.

Библиографски запис

Лично отговорен — Дмитро Мишченко. 1976. Изд. Отечество, София. Биб. Четиво за юноши. Повест. Превод: от укр. М. Илиев, С. Симеонов [Особисти в iдповiзальний / Дмитри Мишченко]. Художник: Владимир Коновалов. С ил. Формат: 84×108/32. Тираж: 40 100 бр. Подв. Страници: 207 с. Цена: 0.77 лв.