SFBG

Издание

Петстотинте милиона на Бегюм; Робюр покорителя

Жул Верн

Петстотинте милиона на Бегюм; Робюр покорителя — Жул Верн (корица)
Поредица: Жул Верн
Издател: Издателство „Народна младеж“
Година: 1974
Оригинал: Jules Verne
Формат: 1/16 65/92
Страници: 272
Националност: френска
Поредност: (не е указанo)
 Източник: лична библиотека

Издателска анотация

(Изданието не съдържа анотация.)

Съдържание

Забележки