SFBG

Издание

Новата планета

В. Сапарин (сборник)

Новата планета — В. Сапарин (корица)
Поредица: Самостоятелни издания
Издател: Издателство „Народна младеж“
Година: (не е указана)
Оригинал: (не е указан)
Превод: Здравка Колева
Формат: 1/16 от 58/84
Страници: 208
Националност: (не е указана)
Поредност: (не е указанo)
 Източник: лична библиотека

Издателска анотация

(Издaниeтo нe cъдържa aнoтaция.)

Съдържание

Забележки