SFBG

Издание

Хиляди въпроси

Хиляди въпроси (корица)
Поредица: Самостоятелни издания
Издател: Издателство „Народна младеж“
Година: 1971
Съставител: д-р Светослав Славчев
Лиляна Бойкикева
Художник: Михаил Руев
Богдан Бенев
Георги Трифонов
Формат: 1/16 71/100
Страници: 204
Националност: (не е указана)
Поредност: (не е указанo)
 Източник: лична библиотека

Издателска анотация

(Изданието не съдържа анотация.)

Съдържание

Забележки