SFBG

Издание

Ловецът на елени

Д. Ф. Купър

  • Ловецът на елени — Д. Ф. Купър (външна)
  • Ловецът на елени — Д. Ф. Купър (вътрешна)
Поредица: Приключения и научна фантастика, №131
Издател: Издателство „Народна младеж“
Година: 1977

Това издание не съдържа фантастични произведения и е включено в каталога само за пълнота при описание на поредицата.

Библиографски запис

Ловецът на елени — Джеймс Фенимор Купър. 1977. Изд. Народна младеж, София. Биб. Приключения и научна фантастика, №131. Роман. ІІ изд. Превод: от англ. Владимир Мусаков [The Deerslayer / James Fenimore Cooper (1841)]. Художник: Алекси Начев. Печат: ДП Тодор Димитров, София. Формат: 60×84/16. Печатни коли: 31. Подв. Страници: 496 с. Цена: 1.53 лв.