SFBG

Издание

Дивото куче Казан

Джеймс Оливър Кърууд

  • Дивото куче Казан — Джеймс Оливър Кърууд (външна)
  • Дивото куче Казан — Джеймс Оливър Кърууд (вътрешна)
Поредица: Приключения и научна фантастика, №130
Издател: Издателство „Народна младеж“
Година: 1976

Това издание не съдържа фантастични произведения и е включено в каталога само за пълнота при описание на поредицата.

Библиографски запис

Дивото куче Казан — Джеймс Оливър Кърууд. 1976. Изд. Народна младеж, София. Биб. Приключения и научна фантастика, №130. Роман за юноши. Превод: от англ. Живка Рудинска [Kazan, the wolf-dog / James Oliver Curwood]. Художник: Петър Рашков. С ил. Формат: 21 см. Тираж: 25 137 бр. Подв. Страници: 168 с. Цена: 0.74 лв.