SFBG

Издание

Животно, надарено с разум

Робер Мерл

  • Животно, надарено с разум — Робер Мерл (външна)
  • Животно, надарено с разум — Робер Мерл (вътрешна)
Поредица: Младежка библиотека „Меридиани“, №63
Издател: Издателство „Народна младеж“
Година: 1970
Оригинал: Robert Merle
Un animal doué de raison
Превод: Славчо Рибарски
Формат: 1/24 65/92
Страници: 440
Националност: (не е указана)
Поредност: (не е указанo)
 Източник: лична библиотека

Издателска анотация

Френският писател Робер Мерл (род. 29.VIII.1908 г.) е известен у нас с два свои романа — „Смъртта е моят занаят“ и „Островът“, отличаващи се с увлекателно повествование и една голяма актуална тема: обезчовечаването, до което води фашизмът в „Смъртта е моят занаят“, и неминуемият провал, на който е обречен всеки колониализъм.

В „Животно, надарено с разум“ Мерл остава верен на себе си. Главните герои в романа — един учен и два делфина — са принудени да решават изключително важен проблем, засягащ съдбата на цялата планета — да се предотврати замисляната от империалистите унищожителна война. През перипетиите на напрегнатото действие се откроява темата за отговорността на учения в нашия свят. И ако професор Савил напомня много Пърсел от „Островът“, то е, защото и в единия, и в другия писателят е вложил като основна черта на характера своя активен хуманизъм.

Съдържание