SFBG

Издание

Списание „Фантастика“, брой 3/1991 г.

Списание „Фантастика“, брой 3/1991 г. —  (корица)
Поредица: Списание „ФЕП“/„Фантастика“
Издател: Издателство „Народна младеж“
Година: 1991
ISBN: 0205-3993
Формат: 1/8 от 60/90
Страници: 32
Националност: (не е указана)
Поредност: (не е указанo)
 Източник: лична библиотека

Издателска анотация

(Издaниeтo нe cъдържa aнoтaция.)

Съдържание