SFBG

Издание

Среща с Медуза

(сборник)

Среща с Медуза (корица)
Поредица: Библиотека „Фантастика“, №10
Издател: Издателство „Народна младеж“
Година: 1983
Съставител: Светослав Славчев
Формат: 60x84/16
Страници: 400
Националност: (не е указана)
Поредност: първо издание
 Източник: лична библиотека

Издателска анотация

(Издaниeтo нe cъдържa aнoтaция.)

Съдържание

Библиографски запис

Среща с медуза — сборник. 1983. Изд. Народна младеж, София. Поредици Фантастика, №10. Сборник. Съставител: Светослав Славчев. Превод [от англ., немс., рус. и чеш.: Боян Вълчев; Мадлена Буюклиева; Иван Жечев; Ана Иванова; Валентин Корнилев; Вяра Молакова; Б. Паскалева; Живка Рудинска; Малвина Стоянова; Юри Филипов; Иван Янакиев [прев. е направен по: The Best of Arthur Clarke, 1956–1972 / Arthur C. Clarke (Артър Кларк); сп. «Знание-сила», бр.7–11/1980 (Кир Буличов); Science Fiction (1979; Moscow, Progres Publishers) (Айзък Азимов); Der Mann vom Anti / Erik Simon (1975) (Ерик Симон); сп. «Искатель» 6/1973 (Димитрий Биленкин); Der Unsichtbare Kreis / Bernd Ulbrich (1977) (Бернд Улбрих); Разворованное чудо / Ген. Парашкевич (1978); Каким ты вернишся / И. Росоховатски (1971); Фантастика 79 (ант. 1979) (Юрий Медведев); Experiment pro treti planetu / Jaroslav Veis (1976) (Ярослав Вейс); 13 Great Stories of Sience Fiction]. Художник: Николай Пекарев. С ил. Печат: ДП Димитър Благоев, София. Формат: 60×84/16. Печатни коли: 25. Цена: 2.87 лв.