SFBG

Издание

Златната махмудия

Леслав Бартелски

  • Златната махмудия — Леслав Бартелски (външна)
  • Златната махмудия — Леслав Бартелски (вътрешна)
Поредица: Юношески романи
Издател: Издателство „Народна култура“
Година: 1965

Това издание не съдържа фантастични произведения и е включено в каталога само за пълнота при описание на поредицата.

Библиографски запис

Златната махмудия — Леслав Бартелски. 1965. Изд. Народна култура, София. Биб. Юношески романи. Повест. Превод: от пол. Стефан Илчев [Złota mahmudija / Lesław Bartelski (1962)]. Художник: Любен Зидаров. С ил. Формат: 84×108/32. Тираж: 25 090 бр. Подв. Страници: 186 с. Цена: 0.69 лв.