SFBG

Издание

Кантор разузнава

Рудолф Самош

Кантор разузнава — Рудолф Самош (корица)
Поредица: Четиво за юноши
Издател: Издателство „Народна култура“
Година: 1975

Това издание не съдържа фантастични произведения и е включено в каталога само за пълнота при описание на поредицата.

Библиографски запис

Кантор разузнава — Рудолф Самош. 1975. Изд. Народна култур, София. Роман. Биб. Четиво за юноши. Превод: от унг. Борис Ников [Kántor nyomoz / Rudolf Szamos (1970)]. Художник: Константин Константинов. Формат: 84×108/32. Печатни коли: 23 1/2. Тираж: 35 125 бр. Страници: 375 с. Цена: 0.95 лв.

Забележки