SFBG

Издание

Прерията

Джеймз Фенимор Купър

  • Прерията — Джеймз Фенимор Купър (външна)
  • Прерията — Джеймз Фенимор Купър (вътрешна)
Поредица: Четиво за юноши
Издател: Издателство „Народна култура“
Година: 1973

Това издание не съдържа фантастични произведения и е включено в каталога само за пълнота при описание на поредицата.

Библиографски запис

Прерията — Джеймс Фенимор Купър. 1973. Изд. Народна култура, София. Биб. Четиво за юноши. Роман. Превод: от англ. Борис Миндов [The Prairie / James Fenimore Cooper (1827)]. Художник: Любен Диманов. С ил. Печат: ДП Стоян Добрев, Варна. Формат: 84×103/32. Печатни коли: 28.5. Тираж: 50 100 бр. Подв. Страници: 456 с. Цена: 1.41 лв.