SFBG

Издание

Огнена земя

Франсиско Колоане

  • Огнена земя — Франсиско Колоане (външна)
  • Огнена земя — Франсиско Колоане (вътрешна)
Поредица: Четиво за юноши
Издател: Издателство „Народна култура“
Година: 1973

Това издание не съдържа фантастични произведения и е включено в каталога само за пълнота при описание на поредицата.

Библиографски запис

Огнена земя — Франсиско Колоане. 1973. Изд. Народна култура, София. Биб. Четиво за юноши. Разкази. Превод: от исп. Роза Самуилова и Калина Цанева [Tierra del Fuego / Francisco Coloane (1968)]. Художник: Людмил Чехларов. С ил. Печат: Д. Благоев, София. Формат: 84×108/32. Печатни коли: 8. Тираж: 40 100 бр. Подв. Страници: 128 с. Цена: 0.57 лв.