SFBG

Издание

Архипелагът в пламъци

Жул Верн

  • Архипелагът в пламъци — Жул Верн (външна)
  • Архипелагът в пламъци — Жул Верн (вътрешна)
Поредица: Четиво за юноши
Издател: Издателство „Народна култура“
Година: 1973

Това издание не съдържа фантастични произведения и е включено в каталога само за пълнота при описание на поредицата.

Библиографски запис

Архипелагът в пламъци — Жул Верн. 1973. Изд. Народна култура, София. Биб. Четиво за юноши. Роман. Превод: от френ. Георги Куфов [L’ archipel en feu / Jules Verne (1884)]. Художник: Людмил Чехларов. С ил. Печат: ДП Стоян Добрев-Странджата, Варна. Формат: 84×108/32. Печатни коли: 12. Тираж: 60 100 бр. Подв. Страници: 196 с. Цена: 0.74 лв.