SFBG

Издание

Севилската клопка

Яков Свет

  • Севилската клопка — Яков Свет (външна)
  • Севилската клопка — Яков Свет (вътрешна)
Поредица: Четиво за юноши
Издател: Издателство „Народна култура“
Година: 1972

Това издание не съдържа фантастични произведения и е включено в каталога само за пълнота при описание на поредицата.

Библиографски запис

Севилската клопка: Делото за колумбовото наследство: Историческа повест за Христофор Колумб — Яков Свет. 1972. Изд. Народна култура, София. Биб. Четиво за юноши. Превод: от рус. Венцел Райчев [Севильская западня: Тяжба о колумбовом наследстве / Яков Михайлович Свет (1969)]. Художник: Александър Денков. С ил. Печат: ДП Тодор Димитров, София. Формат: 84×108/32. Печатни коли: 16.5. Тираж: 50 100 бр. Подв. Страници: 264 с. Цена: 1.02 лв.