SFBG

Издание

Приятелят на санкюлотите

Фердинанд и Кете Май

  • Приятелят на санкюлотите — Фердинанд и Кете Май (външна)
  • Приятелят на санкюлотите — Фердинанд и Кете Май (вътрешна)
Поредица: Четиво за юноши
Издател: Издателство „Народна култура“
Година: 1972

Това издание не съдържа фантастични произведения и е включено в каталога само за пълнота при описание на поредицата.

Библиографски запис

Приятелят на санкюлотите: Роман за Жан Пол Марат — Фердинанд и Кете Май. 1972. Изд. Народна култура, София. Биб. Четиво за юноши. Роман. Превод: от нем. Михаил Шакле [Der freund der Sansculotten / Ferdinand und Käte May (1965)]. Художник: Петър Брайков. С ил. Формат: 84×108/32. Тираж: 60 100 бр. Подв. Страници: 456 с. Цена: 1.41 лв.