SFBG

Издание

Топ и Хари

Лизелоте Велскопф-Хенрих

  • Топ и Хари — Лизелоте Велскопф-Хенрих (външна)
  • Топ и Хари — Лизелоте Велскопф-Хенрих (вътрешна)
Поредица: Четиво за юноши
Издател: Издателство „Народна култура“
Година: 1969

Това издание не съдържа фантастични произведения и е включено в каталога само за пълнота при описание на поредицата.

Библиографски запис

Топ и Хари — Лизелоте Велскопф-Хенрих. 1969. Изд. Народна култура, София. Биб. Четиво за юноши. Роман. Превод: от нем. Цветана Узунова-Калудиева [Top und Harry / Liselotte Welskopf-Henrich (1962)]. Художник: Калина Тасева, Юли Минчев. С ил. Формат: 84×108/32. Тираж: 35 100 бр. Подв. Страници: 708 с. Цена: 2.03 лв.