SFBG

Издание

Гуапо

Славомир Настасиевич

  • Гуапо — Славомир Настасиевич (външна)
  • Гуапо — Славомир Настасиевич (вътрешна)
Поредица: Четиво за юноши
Издател: Издателство „Народна култура“
Година: 1969

Това издание не съдържа фантастични произведения и е включено в каталога само за пълнота при описание на поредицата.

Библиографски запис

Гуапо: Момчето от пещерата — Славомир Настасиевич. 1969. Изд. Народна култура, София. Биб. Четиво за юноши. Роман. Превод: от сърбохърв. Дора Божинова [Guapo / Slavomir Nastasijevic]. Художник: Калина Тасева, Юли Минчев. С ил. Формат: 84×108/32. Тираж: 25 100 бр. Подв. Страници: 216 с. Цена: 0.78 лв.